Titer test titeren bloedafname
Nieuws

Nieuwe titertesten!

Een titerbepaling is weer mogelijk bij Dierenkliniek Culemborg!

 

Een langere tijd van ruim 1,5 jaar is de titertest helaas niet leverbaar geweest. Maar gelukkig is er inmiddels een vernieuwde en verbeterde titertest op de markt gekomen! Vanaf nu kunnen wij dus weer gebruik maken van de titertest.

Hieronder leest u in deze blog meer informatie over titeren.

 

Wat is titeren?

Vaccineren heeft als doel het lichaam immuun te maken tegenover bepaalde ziekteverwekkers. Maar hoe goed het immuunsysteem reageert op een vaccin kan per hond erg verschillen. Volgens de huidige vaccinatierichtlijnen worden honden om de drie jaar gevaccineerd met de DHP-cocktail tegen: CDV (hondenziektevirus), CPV (parvovirus) en CAV (besmettelijke leverziekte/hepatitis virus). Uit onderzoek is gebleken dat veel honden na drie jaar nog voldoende bescherming hebben en geen hervaccinatie nodig zouden hebben.

Echter bestaat er een individuele variatie in de immuniteit tussen honden en willen we uiteraard wel dat de populatie goed beschermd blijft. Daarom is het nu mogelijk om in plaats van een hervaccinatie een titerbepaling te laten doen. Deze test meet of er voldoende antilichamen zijn die voor een juiste bescherming zorgen.

Indien blijkt dat uw hond onvoldoende antilichamen heeft, dan dient er alsnog gevaccineerd te worden.
Titeren is dus geen alternatief voor vaccineren, een titerbepaling is eigenlijk een vaccinatie ‘op maat’, waardoor extra vaccineren wordt beperkt.
Er kan niet worden getiterd tegen de Ziekte van Weil (Leptospirose), dit is een zogenaamd core-vaccin (belangrijk vaccin) en deze enting dient dus alsnog jaarlijks te worden gegeven.
Ook kan er niet worden getiterd tegen de ‘besmettelijke hondenhoest’ en hondsdolheid.

Hoe gaat het titeren in zijn werk?

Titeren is een testmethode waarbij antilichamen worden gemeten van het hondenziektevirus, parvovirus en hepatitis virus. Wij maken gebruik van de Canivet Rapid TiterTest.

Er zijn slechts 3 druppeltjes bloed nodig om te kunnen kijken of er nog voldoende antilichamen aanwezig zijn die voor bescherming zorgen. Dit bloed wordt gebruikt bij de test en in 10 minuten geeft deze een uitslag en weten we of uw hond beschermd is en wel of geen vaccinatie nodig heeft. De uitslag van de test kan ‘positief’ of ‘negatief’ zijn. Bij een positieve uitslag heeft uw hond nog voldoende bescherming en wordt dit in het paspoort genoteerd en hoeft uw hond pas over 3 jaar opnieuw te worden getiterd. Bij een negatieve uitslag heeft uw hond te weinig bescherming en dient deze een vaccin te krijgen.


Wij werken met de nieuwste test: de Canivet TiterTest. Als kliniek blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en titeren is daar een mooi voorbeeld van. De tijd staat niet stil en in 2024 werd deze nieuwe test geïntroduceerd (vernieuwde variant van de Rapidstatus Titertest). Het is een zeer duidelijke, simpele, gebruiksvriendelijke en bovenal betrouwbare test die binnen 10 minuten aangeeft of uw dier nog beschermd is of niet. We kunnen de test tijdens het consult inzetten en wij hopen dan uiteraard dat u met een gezonde en goed beschermde hond de praktijk verlaat.

Mocht er wel een vaccinatie nodig zijn, dan doen wij dit tegen gereduceerd tarief en indien mogelijk met een zo’n passend mogelijk vaccin. Helaas zijn niet alle vaccin componenten los verkrijgbaar en zijn wij hiervan afhankelijk van de producent van de vaccins.

Voor welke dieren is titeren aan te bevelen?

Voor bijna elke hond is een titerbepaling mogelijk. Voor het ‘vaccineren op maat’ kan er bij volwassen honden getiterd worden op het moment dat er eigenlijk een hervaccinatie mogelijk zou zijn. Ook zetten we het titeren in als controle of vaccinaties zijn aangeslagen, dit gebeurt altijd 3-4 weken na de vaccinatie.
Bij honden met een onbekende vaccinatiestatus is titeren nuttig om te bepalen of de hond beschermd is of niet. Voor dieren met gezondheidsproblemen, auto-immuunziektes, huidproblemen, zwakkere gezondheid etc. is titeren een uitkomst, want dieren die niet gezond zijn mogen immers, volgens de bijsluiters van de vaccins, niet gevaccineerd worden.

Hoe fijn is het dan om te weten wat de beschermingsstatus is, zodat u weet waar u rekening mee kunt houden in het geval er geen bescherming is? En hoe fijn is het om te weten dat uw hond wel beschermd is, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken?
De grootste groep honden die onbeschermd zijn, zijn dieren in hun eerste levensjaar. De meest voorkomende oorzaak is dat de vaccinatie werd toegediend op het moment dat deze dieren nog over maternale (tijdelijke) antilichamen van hun moeder beschikten, waardoor deze niet aan kon slaan. Maar het komt ook weleens voor dat een dier op een bepaald merk of type vaccin niet reageert en zo zijn er nog tal van oorzaken op te noemen waarom een vaccinatie niet altijd succesvol is.

Het titeren van puppy’s

Puppy’s worden in de eerste weken van hun leven beschermd door (maternale) antilichamen, die zij hebben gekregen door het drinken van de eerste moedermelk. Tussen de 5 en 15 weken leeftijd verdwijnt deze moeder-weerstand (maternale immuniteit), hier zit per pup zeer veel variatie in (ook binnen één nest!). Puppy’s zijn in deze periode van het verdwijnen van de maternale immuniteit zeer gevoelig voor het oplopen van infecties.
Omdat we niet precies weten wanneer de maternale immuniteit verdwijnt, worden puppy’s volgens het huidige vaccinatieschema geënt op 6, 9 en 12 weken leeftijd.
Het titeren van puppy’s is mogelijk, mits op de juiste manier uitgevoerd. Zolang de pups nog over de tijdelijke (maternale) antilichamen beschikken, zal een vaccinatie in de meeste gevallen niet aanslaan. Door te titeren kunnen we de daling van deze maternale antilichamen volgen en proberen we hen op het juiste moment te vaccineren. In veel gevallen hoeft er dan maar één keer gevaccineerd te worden in plaats van drie keer. Is een pup al gevaccineerd bij de fokker dan kunt u altijd het titertraject instappen om zodoende het juiste moment te laten bepalen voor het geven van de cocktail-vaccinatie, of om te kijken of de vaccinaties zijn aangeslagen.

Wat zijn de kosten van titeren in 2024?

Een losse titerbepaling inclusief bloedafname kost 55,00 euro. Wilt u dat tijdens een titerbepaling uw hond ook van kop tot staart wordt nagekeken, of gelijktijdig de Ziekte van Weil vaccinatie krijgt? Dan krijgt u een korting op het (vaccinatie) consult.
Een combinatiepakket, bestaande uit een consult, vaccinatie Ziekte van Weil en een titerbepaling kost bij ons € 119,00.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over het titeren dan helpen wij u daar uiteraard graag bij. U kunt daarvoor bellen naar 0345-517133, mailen of even binnen lopen.Maak nu online een afspraak